Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Tác giả: Mai, Tuấn Anh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 42 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144142  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đạo đức nghề nghiệp; Giáo dục; Nghề giáo viên

 


Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”, nó là sinh mạng của mỗi Quốc gia, là nguồn gốc của thể chế chính trị. Điều đó được thể hiện qua truyền thống “tôn sư trọng đạo” hay “không thầy đố mày làm nên” của nhân dân ta. Bên cạnh đó, chúng ta đã bước vào thế kỉ XXI với những thay đổi lớn lao trong mọi lĩnh vực của đời sống. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mục tiêu đào tạo và giáo dục luôn luôn được đề cao và đặt lên hàng đầu. Để dạy được nét chữ, nết người không phải là chuyện dễ dàng. Để có thể dạy được học sinh của mình, người làm nghề giáo phải được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thật thà, trung thực, liêm chính, là tấm gương sáng cho học trò cũng như cho mọi người. Người giáo viên chân chính, thực thụ là người giáo viên hội tụ đủ nhiều đức tính tốt, có đầy đủ những phẩm chất và năng lực để có thể cống hiến và nhiệt huyết với nghề. Một người công nhân tồi có thể làm hỏng vài sản phẩm, một người kỹ sư tồi có thể làm hỏng một vài công trình nhưng một nhà giáo tồi có thể làm hỏng cả một thế hệ, đó là hậu quả khôn lường mà cả xã hội phải gánh chịu cho đến tận mai sau. Sinh thời, Bác Hồ đã nhận định: “Có thầy giỏi thì rồi sẽ có phương pháp hay, do đó, sẽ có trò giỏi, còn thầy đã kém thì khó lấy gì bù đắp nổi”. Vì thế, phẩm chất và năng lực cần có của một người giáo viên hiện nay luôn luôn được đề cao, trở thành kim chỉ nam trong quá trình dạy học của mỗi người thầy, người cô, những người kĩ sư kiến tạo tâm hồn con trẻ, những nhà giáo dục đang ngày đêm hết mình với sự nghiệp trồng người.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn