Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quelques jalons sur le développement communautaire d’un point de vue historique et anthropologique (Một vài nét về phát triển cộng đồng dưới quan điểm lịch sử và nhân học xã hội)

Quelques jalons sur le développement communautaire d’un point de vue historique et anthropologique (Một vài nét về phát triển cộng đồng dưới quan điểm lịch sử và nhân học xã hội)

Tác giả: CULAS, Christian

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 22 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141693  

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chủ đề: Développement communautaire

 


L’objectif principal de ce texte est de faire un bref état des lieux des différentes manières de définir le développement communautaire pour les sciences sociales. Pour cela nous partirons de quelques repères historiques et des tentatives de définitions disponibles dans la littérature, en soulignant l’importance des contextes de leurs productions. Si l’usage de la notion de « développement communautaire » est peu fréquent en français et particulièrement en France ; en revanche, on constate qu’elle est largement diffusée dans les pays anglosaxons (USA, Canada, Royaume Uni, Australie) et même en Inde depuis les années 1950. Cette notion construite sur une complémentarité sémantique entre les termes « développement » et «communautaire» peut conduire à certains glissements de sens et des ambiguïtés qui rendent difficile une approche descriptive et méthodologique.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn