Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Tác giả: Trần Võ Anh Khoa

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64431  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quản trị rủi ro tín dụng; Hiệp ước Basel II; Credit risk management; Basel II agreement

 


Luận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB trước và sau khi áp dụng Basel II để đề xuất các giải pháp tiếp cận quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II tại OCB đến năm 2025. Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ đặt ra cho luận văn là: - Khái quát, hệ thống hóa các nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM bằng việc làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng, khái quát về Basel II. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại OCB trước và sau khi áp dụng. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại OCB. Những đóng góp mới của luận văn: - Luận văn đã khái quát, hệ thống hóa các lý luận cơ bản về Hiệp ước Basel II, về tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM. - Tác giả sử dụng phương pháp định tính thông qua phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại OCB qua một số chỉ tiêu chính (1) sản Tổng dư nợ, (2) Tỷ lệ nợ xấu, (3) Dự phòng RRTD, (4) CAR giai đoạn 2014-2021 và khảo sát các chuyên gia về thực tiễn áp dụng Basel II tại OCB. Qua đó đánh giá kết quả đạt được, các yếu tố cần cải thiện. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại OCB đến năm 2025.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn