Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang theo chuẩn mực Basel II

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang theo chuẩn mực Basel II

Tác giả: Lương Xuân Trường Giang

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63895  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Basel II; Quản trị rủi ro tín dụng; Agribank Chi nhánh Kiên Giang; Credit risk management; Agribank Kien Giang branch

 


Tiêu chuẩn Basel II là bộ tiêu chuẩn chung trong hoạt động quản lý rủi ro của các ngân hàng toàn cầu, các ngân hàng chuẩn hóa, cải tiến và lành mạnh hóa ngành ngân hàng bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của Basel, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Thấy được lợi ích và tầm quan trọng của việc này, tác giả đã chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank CN Kiên Giang theo chuẩn mực Basel II”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài đó là việc phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh Kiên Giang theo tiêu chuẩn Basel II. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Kiên Giang. Thông qua các phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh, làm rõ nhu cầu, khó khăn, thách thức của việc áp dụng Basel II trong lộ trình, đồng thời đưa ra một số giải pháp, đề xuất để xây dựng Basel II. Hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh và an toàn trước hợp tác quốc tế. Thông qua nghiên cứu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh Kiên Giang hướng tới Basel II thông qua việc xác định các nội dung quản trị rủi ro tín dụng, các dấu hiệu cảnh báo và những tồn tại trong thực trạng của Agribank chi nhánh Kiên Giang theo Basel II. Đề tài là công trình nghiên cứu có hệ thống và logic nhằm đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Kiên Giang. Luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị để Ban giám đốc và cán bộ chi nhánh tham khảo trong công tác quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn