Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong giai đoạn Covid- 19

Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong giai đoạn Covid- 19

Tác giả: Châu Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63968  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quản trị rủi ro hoạt động; Các yếu tố trong hệ thống quản trị rủi ro; Covid -19; Risk management; Elements in the risk management system

 


Đề tài nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng của covid 19 đến hiệu quả quản trị rủi ro thông qua các yếu tố trong hệ thống quản trị rủi ro (Quan điểm lãnh đạo về quản trị rủi ro hoạt động; Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro hoạt động; Quá trình quản trị rủi ro hoạt động qua các công cụ quản trị rủi ro hoạt động; Công nghệ thông tin; Đào tạo quản trị rủi ro hoạt động; Truyền thông quản trị rủi ro hoạt động) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong thời gian tới. Nghiên cứu thực hiện phân tích thực trạng về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu ảnh hưởng của Covid 19. Dựa trên kết quả phân tích, cho thấy rằng hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng chưa đáp ứng tốt được yêu cầu về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó việc phân tích cũng chỉ ra những hạn chế mà ngân hàng cần chú ý nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong thời gian tới. Dựa trên kết quả phân tích trên, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong thời gian tới thông qua: Tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro hoạt động; Hoàn thiện quy trình và các công cụ quản trị rủi ro hoạt động; Tăng cường hiệu quả đào tạo quản trị rủi ro hoạt động; Tăng cường công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro hoạt động; Chủ động xử lý linh hoạt, có hiệu quả các tình huống do các sự kiện bên ngoài tác động. Đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn