Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản trị dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quản trị dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Bích Hà

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 129 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141830  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản trị kinh doanh; Quản lý dự án; Vốn tín dụng; Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 


Hệ thống hóa cơ sở lý luận về NHPT, quản trị dự án vay vốn TDĐT của Nhà nƣớc. Phân tích thực trạng công tác quản trị dự án vay vốn TDĐT tại VDB hiện nay. Từ kết quả và hạn chế, luận văn rút ra một số bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn và là cơ sở cho việc hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng công tác tín dụng tại VDB. Đề xuất các giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị dự án thông qua công tác thẩm định cho vay các dự án đầu tƣ tại VDB.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn