Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản lý trường hợp với người khuyết tật tại cộng đồng: nghiên cứu bằng chứng trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

Quản lý trường hợp với người khuyết tật tại cộng đồng: nghiên cứu bằng chứng trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Thị Thái Lan

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 22 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141734  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý trường hợp; Phục hồi chức năng tại cộng đồng; Công tác xã hội; Người khuyết tật

 


Phục hồi chức năng tại cộng đồng là xu thế thế giới để phát triển một xã hội hòa nhập, đảm bảo quyền bình đẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Quản lý trường hợp là một nghiệp vụ công tác xã hội có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng. Đây còn là một phương pháp thể hiện rõ tính liên ngành trong thực hành. Với mục đích tổng hợp kinh nghiệm trên thế giới và Việt Nam trong thực hiện quản lý trường hợp với người khuyết tật phục hồi chức năng tại cộng đồng, bài viết sử dụng phương pháp tổng quan nghiên cứu và phân tích tài liệu thứ cấp nhằm phân tích và tổng hợp các nghiên cứu dựa trên bằng chứng trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu còn đánh giá nhanh thông qua khảo sát bằng phiếu hỏi với 374 cán bộ, nhân viên quản lý trường hợp với người khuyết tật tại cộng đồng ở TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy việc thực hiện quản lý trường hợp với người khuyết tật còn nhiều hạn chế, ít thường xuyên và thiếu tính chuyên nghiệp. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các bài học kinh nghiệm để thúc đẩy và chuyên môn hóa nghiệp vụ này tại Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn