Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tác giả: Bùi, Thị Ly Na

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49396  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý nhà nước; Thuế; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Chi cục thuế huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 


Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế TNDN. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNDN tại Chi cục thuế huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, từ đó đánh giá rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN tại Chi cục thuế huyện Núi Thành trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn