Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản lý nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Quận 8 Thành phố Hồ Chi Minh

Quản lý nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Quận 8 Thành phố Hồ Chi Minh

Tác giả: Mai, Kim Dân

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 101 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141893  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý kinh tế; Ngân hàng thương mại

 


Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác QLNL trong các ngân hàng thƣơng mại, từ đó phân tích, đánh giá công tác QLNL tại MB Bank Chi nhánh Quận 8 và đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này tại chi nhánh. Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tác QLNL tại các tổ chức nói chung và QLNL tại NHTM nói riêng. Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của một số đơn vị ngân hàng, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho MB Bank Chi nhánh Quận 8. Phân tích, đánh giá công tác QLNL tại MB Bank Chi nhánh Quận 8 giai đoạn từ 2016- 2019. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại MB Bank Chi nhánh Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn