Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản lý nhà nước về nguồn thu của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng – Trường hợp tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Quản lý nhà nước về nguồn thu của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng – Trường hợp tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Tác giả: Nguyễn, Thị Dung

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49401  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý nhà nước; Quản lý thu; Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng; Trường đại học công lập

 


Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về nguồn thu của trường đại học công lập. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nguồn thu tại các trường đại học thành viên của ĐHĐN cụ thể tại trường Đại học Ngoại Ngữ của ĐHĐN; rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về quản lý nhà nước nguồn thu. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về nguồn thu tại các trường đại học thành viên thuộc ĐHĐN

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn