Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quản lý hoạt động đào tạo sinh viên tại ĐHSPHN nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học đổi mới tích hợp

Quản lý hoạt động đào tạo sinh viên tại ĐHSPHN nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học đổi mới tích hợp

Tác giả: Nguyễn, Thu Uyên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144120  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sinh viên; Dạy học tích hợp

 


Quan điểm dạy học tích hợp cũng được chú trọng trong xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn gắn với thực tiễn. Định hướng này đặt ra yêu cầu cần có những thay đổi tương ứng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thiết kế bài học…từ phía giáo viên. Với vai trò là một trong các cơ sở đào tạo sinh viên, trường ĐHSPHN đã có những điều chỉnh nhất định về phương pháp và hình thức đào tạo nhằm giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng phần nào yêu cầu dạy học tích hợp ở phổ thông. Tuy nhiên, việc thực hiện những điều chỉnh này chưa đồng bộ và nhất quán, dẫn đến chất lượng và hiệu quả đào tạo chưa cao. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục phổ thông.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn