Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ giai đoạn 2012-2022

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ giai đoạn 2012-2022

Tác giả: Hà, Thành Nam

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 103 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146403  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quan hệ ngoại giao; Ấn Độ; Trung Quốc; Chính sách đối ngoại

 


Mục đích nghiên cứu của luận văn là thứ nhất: Phân tích, đánh giá các nhân tố tác động đến quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ và thực trạng quan hệ hai nước từ năm 2012 đến nay, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, quân sự và vấn đề tranh chấp biên giới, cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai nước. Thứ hai: Dự báo quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đến năm 2030, trong đó tập trung dự báo về các nhân tố chi phối, triển vọng phát triển và những khó khăn mà Trung Quốc, Ấn Độ phải đối mặt từ nay đến năm 2030, chính sách của Trung Quốc, Ấn Độ trong xử lý quan hệ song phương, thuận lợi và thách thức, dự báo các kịch bản qua hệ hai nước đến năm 2030. Thứ ba: Phân tích, đánh giá một số tác động, ảnh hưởng của quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đối với thế giới, khu vực và nhất là đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi mở trong chính sách đối với Việt Nam trong xử lý và thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn