Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc dưới thời tổng thống Donald Trump(2016-2021)

Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc dưới thời tổng thống Donald Trump(2016-2021)

Tác giả: Nguyễn, Phong Nguyên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 96 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146435  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quan hệ thương mại; Chính sách kinh tế; Mỹ; Trung Quốc; Donal Trump

 


Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung của luận văn là nghiên cứu quan hệ thƣơng mại giữa Mỹ và Trung Quốc dƣới thời Tổng thống Donald Trump, mục tiêu cụ thể là nghiên cứu quan hệ thƣơng mại giữa Mỹ và Trung Quốc trƣớc và sau thời điểm diễn ra cuộc chiến thƣơng mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã tác động nhƣ thế nào đến quan hệ song phƣơng Mỹ-Trung cũng nhƣ quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Mỹ. Đây sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất những biện pháp cho Việt 10 Nam hạn chế những bất lợi trong quan hệ song phƣơng Việt Nam-Mỹ, Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời tận dụng đƣợc những cơ hội để phát triển đất nƣớc và củng cố quan hệ với nƣớc lớn trên thế giới. Luận văn nhằm tạo ra cơ sở để Việt Nam có thể hoạch định chính sách thƣơng mại và thực thi quan hệ thƣơng mại của Việt Nam với hai nƣớc lớn.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn