Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quan điểm, mục tiêu và giải pháp (cơ chế, chính sách và nguồn lực) phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quan điểm, mục tiêu và giải pháp (cơ chế, chính sách và nguồn lực) phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141747  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đồng bằng sông Hồng; Giáo dục và đào tạo

 


Về giáo dục và đào tạo, vùng đồng bằng sông Hồng là trung tâm về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ hàng đầu cả nước, đóng vai trò là động lực, mô hình, tác động dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của các vùng khác trong cả nước

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn