Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quan điểm, mục tiêu và cơ chế, chính sách tài chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Quan điểm, mục tiêu và cơ chế, chính sách tài chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Tác giả: Bộ tài chính

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141752  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chính sách tài chính; Đồng bằng sông Hồng; Kinh tế - xã hội; An ninh - quốc phòng

 


Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng (sau đây gọi tắt là Vùng), trong đó cơ chế, chính sách tài chính đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở, phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn