Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và ảnh hưởng của nó đến Phật giáo ở Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay

Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và ảnh hưởng của nó đến Phật giáo ở Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay

Tác giả: Dương, Xuân Khải

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 121 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146400  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tôn giáo; Quan điểm của Đảng và Nhà nước; Phật giáo; Đường lối của Đảng và Nhà nước

 


Để đạt được mục đích trên, luận văn thực hiện ba nhiệm vụ: - Hệ thống hóa, phân tích điểm mới trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới đến nay. - Khái quát tổng quan về tình hình tôn giáo nói chung, Phật giáo huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nói riêng. Đi sâu phân tích việc thực hiện chính sách đối với tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng của Đảng và Nhà nước ở huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên trong những năm gần đây. - Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Phật giáo trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong những năm tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn