Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quality Assurance Of International Studies Program Associated With Output Competency Assessment Of International Studies Graduates In Vietnam

Quality Assurance Of International Studies Program Associated With Output Competency Assessment Of International Studies Graduates In Vietnam

Tác giả: Dang, Vinh

Nhà xuất bản: ISPEC Publishing House

Năm xuất bản: 2021-08

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2200  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: training program; output competency; assessment; International Studies; learning outcome

 


The quality of a training program depends on many factors: training objectives, program content, enrollment, facilities and equipment, lecturers, students, methods teaching methods, the relationship between the school and the employer. Training products are the connect and link between the school and the employer, this is reflected in the input, training technology and output; in which the output is the most important stage deciding the content of the remaining stages. The International Studies Program (ISP) is structured to include five components: politics; economics; laws; English language; technical and professional skills, which well express the multidisciplinary features of International Studies. Program learning outcomes (PLOs) of the training program also clearly show the requirements to be achieved after graduation. Graduates of International Studies can work in many different fields. Through practical research, it has been shown that there is no specific profession for International Studies graduates, graduates can work in many different positions such as foreign affairs officers in specialized agencies, external responsibility or administrative positions in corporate agencies. In this study, we evaluate the capacity of graduates of International Studies based on the assessment of learning results, the evaluation of employers. The results of this study are basis for affirming the training quality of International Studies with the society, adjusting the training process, and ensuring the training quality to suit the labor needs. Therefore, the assessment of output competencies (Ocs) are to improve the quality of training, to ensure that graduates achieve the PLOs. The output competencies of students reflects the reality of the school's training process, especially in the trend of global competition, universities have been paying special attention to training quality human resources quality, competitiveness and capacity to participate in the international labor market.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn