Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Quá trình hội nhập kinh tế của miền Đông Thái Lan trong dự án hành lang kinh tế phía Nam thuộc hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng (1998-2019)

Quá trình hội nhập kinh tế của miền Đông Thái Lan trong dự án hành lang kinh tế phía Nam thuộc hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng (1998-2019)

Tác giả: Jirayoot, Seemung

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 238 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146453  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hội nhập kinh tế; Hành lang kinh tế; Tiểu vùng sông MeKong

 


Luận án tập trung giải quyết một số nhiệm vụ chính sau đây: (1) Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình hội nhập kinh tế của khu vực miền Đông, Thái Lan trong Dự án SEC thuộc hợp tác GMS giai đoạn 1998-2019. (2) Nghiên cứu quá trình phát triển và hội nhập kinh tế của miền Đông, Thái Lan vào Dự án SEC về mặt liên kết cơ sở hạ tầng, quan hệ thương mại, đầu tư và liên kết khu vực sản xuất trong Dự án SEC thuộc hợp tác GMS. (3) Phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hội nhập kinh tế của khu vực miền Đông, Thái Lan trong Dự án SEC thuộc hợp tác GMS giai đoạn 1998-2019. (4) Đánh giá kết quả, xu hướng và đưa ra gợi ý đề xuất chính sách nhằm tăng cường hội nhập kinh tế, hợp tác, liên kết khu vực miền Đông, Thái Lan và khu vực sông Mekong cho chính phủ Thái Lan nhằm phát huy tất cả mọi lợi thế một cách hiệu quả và bền vững nhất.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn