Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Psychometric properties of self-regulated learning strategies in learning English grammar and English grammar self-efficacy scales

Psychometric properties of self-regulated learning strategies in learning English grammar and English grammar self-efficacy scales

Tác giả: Thi Nhu Ngoc Truong

Nhà xuất bản: Frontiers Media S.A.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65264  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language learners; Grammar, self-efficacy; Self-regulated learning; Psychometric; Vietnam

 


The study reports on the psychometric properties of instruments that can measure EFL students’ self-regulated learning strategy use and English grammar self-efficacy and examines the relationship between these two constructs. 350 male and 432 female students, aged between 16 and 17, from two high schools in Vietnam participated in the survey. The participants answered the Questionnaire of Self-Regulated Learning Strategies in Learning English Grammar (QSRLSLEG), and the Questionnaire of English Grammar Self-Efficacy (QEGSE). The disjoint two-stage approach for Partial Least Square-Structural Equation was used to analyze the data. The results showed that the 24-item QSRLSLEG and 8-item QEGSE have face, content, and construct validity and reliability. A moderate relationship between SRL strategies in English grammar learning and English grammar SE was found. Both instruments are reliable and valid assessment tools, providing useful information for researchers and English teachers to investigate important aspects of students’ self-regulation in learning English grammar.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn