Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Productivity response and production risk: A study of mangrove forest effects in aquaculture in the Mekong River Delta

Productivity response and production risk: A study of mangrove forest effects in aquaculture in the Mekong River Delta

Tác giả: Huu-LuatDo

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63783  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Mangrove; Shrimp farming; Production risk; Productivity

 


In Vietnam, most households that are allotted rights to mangrove forests are allowed to convert forestland into surface water to build mixed mangrove-shrimp farming systems. One result has been deforestation in mangrove forests in an effort to increase production. However, mangroves play multiple roles in shrimp yield, and their net effect is an empirical question. In addition, mangroves can reduce production risk, such that clearing mangroves can increase risk. Utilizing panel survey data of extensive and semi-intensive aquaculture farms in the Mekong River delta of Vietnam, this paper applies the Just-Pope framework to examine the impact of mangrove forests on the productivity and the volatility of output. The results show robust evidence that mangrove forests have a negative but risk-reducing effect on shrimp yield and justify the hypothesis that farmers can earn higher revenue, but at higher risk, when converting more mangrove into water surface. Therefore, a risk-averse farmer would preserve more mangrove forests than the risk-neutral farmer.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn