Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Problèmes rencontrés dans la traduction du Vietnamien en Français et propositions méthodologiques (Cas des étudiants de la promotion 2018, de spécialité de traduction et d’interprétariat du Département de français à l’Université de Langues et d’Etudes Internationales - Université nationale du Vietnam à Hanoï) = Những vấn đề gặp phải trong biên dịch Việt - Pháp và đề xuất giải pháp (Trường hợp sinh viên khóa QH2018, chuyên ngành Biên-Phiên dịch, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Problèmes rencontrés dans la traduction du Vietnamien en Français et propositions méthodologiques (Cas des étudiants de la promotion 2018, de spécialité de traduction et d’interprétariat du Département de français à l’Université de Langues et d’Etudes Internationales - Université nationale du Vietnam à Hanoï) = Những vấn đề gặp phải trong biên dịch Việt - Pháp và đề xuất giải pháp (Trường hợp sinh viên khóa QH2018, chuyên ngành Biên-Phiên dịch, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tác giả: Đào, Thị Huyền Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 71 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143552  

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chủ đề: Dịch thuật, Tiếng Pháp; Tiếng Việt, Ngôn ngữ học, traduction, problèmes, traduction du vietnamien en français, propositions

 


Notre travail porte sur les « problèmes rencontrés dans la traduction du vietnamien en français et propositions méthodologiques » et à partir de là, fait quelques suggestions pour limiter les difficultés des apprenants. D’une part, l'étude présente les bases théoriques, les différentes conceptions de la traduction et met l'accent sur l’interférence entre le vietnamien et le français. D’autre part, à travers l'analyse d’exemples dans les exercices de traduction du vietnamien en français du cours de Traduction spécialisée, cours de Théorie de la traduction et cours de Recherche documentaire de 32 étudiants de la classe 18F1 et 18F2, de la promotion 2018, de spécialité de traduction et interprétariat du Département de français à l’Université de Langues et d’Etudes Internationales - Université nationale du Vietnam à Hanoï, notre recherche analyse spécifiquement les problèmes rencontrés par les étudiants dans la traduction du vietnamien en français, ainsi que les interférences entre les deux langues. Par conséquent, quelques suggestions sont données pour aider les étudiants à éviter les problèmes rencontrés dans le processus de traduction et à améliorer leurs compétences en traduction du vietnamien en français en particulier.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn