Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Preparation and modification of zeolite A from kaolin for catalytic methanation of carbon dioxide

Preparation and modification of zeolite A from kaolin for catalytic methanation of carbon dioxide

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15792  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Zeolite A; Kaolin; Carbon dioxide; Methane; Methanation

 


Different types of zeolite including Zeolite A are prepared from natural kaolin originated in Vietnam. Raw kaolin was collected from Phu Tho, Vietnam, underwent metakaolization at 650 °C within 2 hours and alkalination with NaOH to synthesize various zeolitic samples. Various characterization techniques were performed, including X- Ray Diffraction, Fourier-transform infrared spectroscopy, and Scanning Electron Microscopy. Different concentrations of NaOH were utilized to study the difference of the prepared zeolite. Nickel-doped zeolite A samples with different nickel loading were also prepared via ion exchange method and were employed as catalyst for the hydrogenation of carbon dioxide (CO2) to obtain methane (CH4). The best catalytic activity of 55.2 %CO2 conversion and 92.7 %CH4 selectivity was achieved with 10 %Ni/ZM1 at 350 °C, 1 atm, H2:CO2 ratio of 4:1, and gas hourly space velocity of 9,000 mL.g -1 .h -1 . This study demonstrates a promising pathway of modifying Vietnamese natural kaolin as a low-cost but an effective alternative material for the preparation of zeolite A and its application in the carbon dioxide methanation reaction.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn