Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Predicting restructuring outcomes of financially distressed firms in Malaysia

Predicting restructuring outcomes of financially distressed firms in Malaysia

Tác giả: Ahmad Abd Halim

Nhà xuất bản: Sciendo

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65149  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Financial distress; Political connections; Practice notes

 


This study examined the effects of institutional factors, including; board size, blockholder ownership, and political connections, as some of the determinants (apart from various company-level financial variables) on the outcomes of financially distressed listed companies in Malaysia. A highly concentrated ownership structure is common in most developing countries, including Malaysia. Besides, Malaysia has a unique disclosure environment where all listed companies must release relevant and adequate information to the public to improve investors' protection and corporate transparency. Therefore, Practice Notes which are standards and measures for Malaysian Listed Companies, are designed to help listed companies that are financially distressed to restructure their debts within a stipulated time, giving them sufficient time to re-emerge in the exchange. The logistic regression analysis results on a sample of financially distressed Malaysian public listed companies suggested that; interest coverage ratio, stock returns, blockholder ownership, and political connections were significance at the 5% level. The institutional variables suggested that blockholder ownership and political connectedness had a positive and significant effect on the possibility of companies emerging from financially distressed conditions. The findings have provided important practical implications for managers and potential investors in their risk management decisions.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn