Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Predicting buying behavior using CPT+: A case study of an E-commerce company

Predicting buying behavior using CPT+: A case study of an E-commerce company

Tác giả: Nguyen Thon Da

Nhà xuất bản: Bentham Science

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65216  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Sequence prediction; Customer behaviour prediction; Compact prediction tree; CPT; E-commerce

 


Recently, predicting the buying behaviour of customers on e-commerce websites is a very critical issue in business management. This could help merchants understand the tendencies of consumers in choosing and buying products. It has become increasingly common these days that predicting buying behaviour on online systems. Although this is a challenging task, it is an exciting and hot topic for researchers. This article intends to be proposed as a predictive model for buying behaviour on online systems. This model may be represented as a two-stage process. First, a sequence database is built from a shopping cart. Second, the prediction will be performed by using the CPT+, which is an improved model of CPT (Compact Prediction Tree). The main contribution of this paper is that we proposed a solution for predicting buying behaviour in the e-commerce context (a case study of an e-commerce company). The core prediction is mainly based on sequence prediction, in particularly, CPT+ (Compact Prediction Tree).

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn