Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Population benefits of addressing programmatic and social determinants of gender disparities in tuberculosis in Viet Nam: A modelling study

Population benefits of addressing programmatic and social determinants of gender disparities in tuberculosis in Viet Nam: A modelling study

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15593  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: tuberculosis; Population benefits; Gender disparities; Vietnam

 


High prevalence of infectious tuberculosis among men suggests potential population-wide benefits from addressing programmatic and social determinants of gender disparities. Utilising a sex-stratified compartmental transmission model calibrated to tuberculosis burden estimates for Viet Nam, we modelled interventions to increase active case finding, to reduce tobacco smoking, and to reduce alcohol consumption by 2025 in line with national and global targets. For each intervention, we examined scenarios differentially targeting men and women and evaluated impact on tuberculosis morbidity and mortality in men, women, and children in 2035. Active case finding interventions targeting men projected greater reductions in tuberculosis incidence in men, women, and children (16.2%, uncertainty interval, UI, 11.4–23.0%, 11.8%, UI 8.0–18.6%, and 21.5%, UI 16.9–28.5%, respectively) than those targeting women (5.2%, UI 3.8–7.1%, 5.4%, UI 3.9–7.3%, and 8.6%, UI 6.9–10.7%, respectively). Projected reductions in tuberculosis incidence for interventions to reduce male tobacco smoking and alcohol consumption were greatest for men (17.4%, UI 11.8–24.7%, and 11.0%, UI 5.4–19.4%, respectively), but still substantial for women (6.9%, UI 3.8–12.5%, and 4.4%, UI 1.9–10.6%, respectively) and children (12.7%, UI 8.4–19.0%, and 8.0%, UI 3.9–15.0%, respectively). Comparable interventions targeting women projected limited impact, with declines of 0.3% (UI 0.2%-0.3%) and 0.1% (UI 0.0%-0.1%), respectively. Addressing programmatic and social determinants of men’s tuberculosis burden has population-wide benefits. Future interventions to increase active case finding, to reduce tobacco smoking, and to reduce harmful alcohol consumption, whilst not ignoring women, should focus on men to most effectively reduce tuberculosis morbidity and mortality in men, women, and children.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn