Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Poor sales performance at Thien Long company

Poor sales performance at Thien Long company

Tác giả: Le Phuoc Hoang My

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City; ISB (International School of Business)

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63950  

Ngôn ngữ: English

 


Thien Long is the leading company in Vietnam in stationery, Thien Long commits to providing the best quality products, stationery products, services serving the studying, working, creative activities, contributing to conquer the peak of mankind knowledge. Like any for-profit organization, Thien Long would like to make a profit to grow the company. However, in 2021, company sales revenue decreased, this affected the performance of the whole company. Through the company’s sales data, target, and the benchmark of the stationery industry, sales revenue decrease is determined to be the symptom that this thesis wants to focus on. This symptom exposes the company to risks because it affects the company’s financial status, demotivates staff’s working morale, and defaces potential business opportunities. This study discovered various issues such as poor target achievement, weak sales support activities, and weak research and development by interviewing important stakeholders, analyzing data from the company's internal report, and applying associated literature review and theories. After confirming these probable issues, the main issue is determined to be a failure to meet sales targets. Lack of employee motivation, a lack of performance apparatus, and a lack of selling training skills are all possible causes. The main cause was identified after interviews with relevant stakeholders and the study of theories as a lack of employee motivation. BOD and key stakeholders confirm the alternative solution-related individual incentive program based on this.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn