Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Poor customer relationship management at S Vietnam company

Poor customer relationship management at S Vietnam company

Tác giả: Tran Thi Thanh Ha

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City; ISB (International School of Business)

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64031  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Customer relationship; Customer relationship management

 


Customers are the lifeblood of any firm, whether it be B2C or B2B. A company that works hard to keep clients becomes one of the best. The cement industry is experiencing an oversupply, putting increased competition pressure on businesses. As a result, it's critical to enhance customer relationships, increase competitiveness, and generate greater long-term profits. However, in the case of S Vietnam Company, the relationship with customer is not tide and not yet paid fully attention. This shows the poor in customer relationship management, lead to a number of negative symptoms that indicate inefficiencies in the company's operations. Several negative symptoms were detected throughout the research, including a drop in revenue and loss of customers. This essay discusses the possible problems of existing symptoms. Along with reviewing various literatures and holding in-depth interviews with board of directors and key related staffs in the company to get a comprehensive view of the company's current situation and problems. The findings reveal the company's weakness and lack of interest in customer relationship management. After identifying the main problem as weak customer relationship management, based on a combination of literatures and in-depth interviews, the main causes were also discovered including weakness in the customer relationship management process, lack of technology investment, as well as low user adoption. After identifying the main cause that should be prioritized as a technology shortage, proposed alternatives involve establishing and implementing a new software platform with additional functionalities to build a powerful customer intelligence integration system to enhance customer relationship management.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn