Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phương pháp tư duy phê phán của Karl Raimund Popper và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay ở nước ta = Kark raimund Popper s critical thinking and its meaning in the current period of Vietnam

Phương pháp tư duy phê phán của Karl Raimund Popper và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay ở nước ta = Kark raimund Popper's critical thinking and its meaning in the current period of Vietnam

Tác giả: Dương, Thị Phượng

Nhà xuất bản: Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Năm xuất bản: 2022-06

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2203  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Philosophy of science; criticism; critical thinking; rationalism; critical rationalism

 


Karl Raimund Popper was one of the great scientific philosophers of the Twentieth Century. He was also a political and social philosopher, proponent of "critical rationalism" and several theoetical aspects about the "open society". Although Karl Raimund Popper's philosophy did not become a school, his contributions were widely welcomed and acknowledged. One of his considerable contributions was the critical method in philosophical and scientific researches. The article analyses the main contents in K. Phopper' critical thinking, its theoretical and practical values and meanings in the current period of our country.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn