Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

Phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

Tác giả: Võ Nguyễn Duy Bình

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65348  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Nông thôn; Nông thôn mới; Phát triển nông thôn mới nâng cao; Rural area; New rural area; Enhanced new rural development

 


Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có ý nghĩa căn bản cả về chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện thắng lợi chủ trương này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nền kinh tế của đất nước. Ở bình diện địa phương, từ những thành tựu và kinh nghiệm từ quá trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục phát triển nông thôn mới theo chuẩn nâng cao một cách bền vững, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất cần có những giải pháp khả thi, hiệu quả phù hợp với đặc thù địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Với những lý do đó, tác giả chọn đề tài “Phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030” làm luận văn tốt nghiệp chương trình cao học chuyên ngành kinh tế chính trị. Mục tiêu nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới và đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả phù hợp với đặc thù địa phương nhằm phát triển nông thôn mới theo chuẩn nâng cao trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến năm 2030. Luận văn sử dụng phép biện chứng duy vật và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lênin trong quá trình tiếp cận nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: Phương pháp trừu tượng hóa khoa học, thống kê, phương pháp logic và lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh. Luận văn đã phân tích được thực trạng xây dựng nông thôn mới và những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông thôn mới theo chuẩn nâng cao trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến năm 2030.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn