Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận hành, Lắp đặt và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đến năm 2025

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận hành, Lắp đặt và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đến năm 2025

Tác giả: Nguyễn Quốc Đại

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66649  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Chiến lược; Kinh doanh; Nguồn nhân lực; Phát triển nguồn nhân lực; Strategy; Business; Human resources; Human resources development

 


Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận hành, Lắp đặt và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC. Phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp thống kê, phân tích. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại đến năm 2025: tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp, bố trí, sử dụng nhân lực hợp lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tạo động lực phát triển nguồn nhân lực, giải pháp về marketing, tìm kiếm thị trường và triển khai dịch vụ, giải pháp về tổ chức, quản lý doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn