Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang

Phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang

Tác giả: Nguyễn, Thị Hạnh Dơn

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 101 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141828  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản trị kinh doanh; Quản lý nhân lực; Nguồn nhân lực

 


Tìm hiểu, hệ thống lại các cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực nói chung và hoạt động phát triển nguồn nhân lực nói riêng để làm cơ sở cho phân tích về thực trạng. Tìm hiểu các thông tin về Ngành bảo hiểm, thông tin về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang; thu thập các số liệu có liên quan đến đề tài. Tiến hành phân tích về nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2019. Thông qua những nghiên cứu về thực trạng, luận văn đưa ra những đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã Hội tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, khắc phục những hạn chế về nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội Hà Giang, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn