Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65347  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Kinh tế số; Phát triển kinh tế số; Nguồn nhân lực số; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Digital economy; Digital economy development; Human resources; Fourth industrial revolution

 


Vấn đề phát triển kinh tế xã hội chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước mà Đảng đã đề ra và hết sức quan tâm. Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Kinh tế số chính là xu thế phát triển kinh tế của thời đại. Do đó, để tận dụng những giá trị mà cuộc cách mạng khoa học công nghệ mang lại vào phát triển kinh tế thì cần có những nghiên cứu, phân tích, đánh giá và con đường phát triển kinh tế gắn với thực tiễn. Nghiên cứu đường lối của Đảng và Nhà nước đã đề ra trong công cuộc phát triển kinh tế số, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế số dựa trên việc đánh giá nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái số. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể: thu thập các dữ liệu thứ cấp, NC tài liệu, lý luận khác nhau, phân tích tạo ra một hệ thống lý thuyết mới trả lời cho câu hỏi NC đã đề ra. Kế tiếp sử dụng phương pháp tổng hợp và thống kê phân tích: dựa trên số liệu thống kê để phân tích và đưa ra đánh giá. Sau đó sử dụng phương pháp so sánh nhằm so sánh thực trạng phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 qua các năm và so với các nước trên thế giới. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020. Qua đó rút ra những thành tựu đồng thời đưa ra những hạn chế, tồn tại để đánh giá và có phương hướng giải quyết những vấn đề đã nêu. Việt Nam đã tận dụng tất cả những điều kiện để phát huy lợi thế và tiềm năng của đất nước để phát triển Kinh tế số trên phạm vi cà nước, phù hợp với xu thế của thời đại trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ. Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn đọng và những giải pháp để phát triển Kinh tế số tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn