Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phát triển du lịch nông thôn tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Phát triển du lịch nông thôn tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả: Đinh, Văn Lộc

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 137 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146401  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Phát triển du lịch; Du lịch nông thôn; Sản phẩm du lịch nông thôn

 


Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Xác định các đối tượng, nội dung và các bên liên quan trong phát triển du lịch nông thôn. - Xác định và giải thích được các nhân tố tác động đến du lịch nông thôn huyện Tam Đảo. - Đề xuất khung nghiên cứu về phát triển du lịch nông thôn - Nghiên cứu, đánh giá điều kiện và hiện trạng hoạt động phát triển du lịch nông thôn tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. - Đưa ra các giải pháp phát triển du lịch nông thôn tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn