Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân mua căn hộ (BIDV home) của BIDV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh = To boost service of BIDV Home in Ho Chi Minh City

Phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân mua căn hộ (BIDV home) của BIDV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh = To boost service of BIDV Home in Ho Chi Minh City

Tác giả: Hàng, Nhật Quang

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49598  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Cho vay; Khách hàng cá nhân; Cho vay mua căn hộ; Cho vay mua nhà; BIDV home

 


Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân mua căn hộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần là: Năng lực phục vụ; Mức độ đồng cảm; Mức độ tin cậy; Mức độ đáp ứng; Cơ sở vật chất hữu hình.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn