Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre

Phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre

Tác giả: Hà Tiểu Nhi

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65612  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Individual customers; Cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân; Vietinbank Bến Tre; Production and business loans

 


Vấn đề nghiên cứu phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân vừa phù hợp chuyên ngành đào tạo và vừa phù hợp với tình hình thực tế tại Vietinbank Bến Tre. Mục tiêu của luận văn qua nghiên cứu phát triển cho vay SXKD đối với khách hàng cá nhân nhằm tìm ra nguyên nhân và các vấn đề còn hạn chế trong hoạt động phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân của Vietinbank Bến Tre. Để đạt được mục tiêu trên tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, phương pháp so sánh thể hiện qua các số liệu trong các bảng, biểu. Nguồn dữ liệu chủ yếu là dữ liệu thứ cấp từ thông tin từ tạp chí, sách báo, các báo cáo khoa học, các số liệu liên quan đến hoạt động phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân, kế hoạch kinh doanh của Vietinbank Bến Tre. Qua nghiên cứu luận văn đánh giá thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Vietinbank Bến Tre, những điểm đã đạt được về phát triển quy mô cho vay, chất lượng các khoản vay được đảm bảo và sự đóng góp đáng kể trong lợi nhuận hoạt động của VietinBank Bến Tre. Những vấn đề còn hạn chế về cơ cấu dư nợ vay, mức tăng số lượng khách hàng cá nhân, công tác bán chéo sản phẩm dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và nguyên nhân của những hạn chế đó.Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc tìm ra cách thực hiện và định hướng để phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân cho Vietinbank Bến Tre. Để từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay này đối với Vietinbank và Vietinbank Bến Tre về tăng cường huy động vốn trung dài hạn từ khách hàng cá nhân, xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ cán bộ tín dụng cá nhân cũng như tăng cường quản lý các khoản cho vay, xử lý, thu hồi nợ vay. Bên cạnh đó cũng nêu lên các hạn chế của đề tài và các gợi ý cho các tác giả nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn