Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Pháp luật Việt Nam về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm và những vấn đề đặt ra

Pháp luật Việt Nam về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm và những vấn đề đặt ra

Tác giả: Đỗ, Minh Đức

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 16 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142283  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Pháp luật; Thiết quân luật; Giới nghiêm

 


Tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm từ những sự kiện pháp lý được đặt ra trong những tình huống chính trị -xã hội bất thường, được pháp luật các quốc gia ghi nhận và điều chỉnh, ở Việt Nam, những văn bản pháp luật đầu tiên về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm đã được ban hành từ ngay sau khi ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8/1945); được tiếp tục phát triển, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn và nhận thức về vai trò cua pháp luật trong tiến trình cách mạng. Ngày nay, trước yêu cầu xây đựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, pháp luật về tình trang khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 và chủ trương, đường lối của Đảng-Nhà nước Việt Nam về lĩnh vực quốc phòng và bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn