Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Pháp luật về trưng dụng đất trong tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam

Pháp luật về trưng dụng đất trong tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam

Tác giả: Phan, Trung Hiền

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142264  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Trưng dụng; Trưng dụng đất; Trưng dụng tài sản

 


Hầu hết các hoạt động quản lý nhà nước đều dựa trên chương trình, kế hoạch, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước, cũng có những hoạt động phát sinh, cần phải giải quyết vì Ịợị ích chung như: để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trọng chiến tranh, tình trọng khẩn cấp... VÌ vậy, Hiến pháp Việt Nam đã quy định về trưng dụng đất trong tình trang khẩn cấp. về nguyên tắc, đất cũng là một tài sản nhưng đó là tài sản đặc biệt bởi vì ở Việt Ham, "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý". Chính vì vậy, vấn đề cần đặt ra là việc trưng dụng đất ở Việt Nam, đặc biệt là trưng dụng đất để ứng phó với tình trạng khẩn cấp được quy định như thể nào; điều kiện nào để nhà nước tiến hành trưng dụng đất? Các yêu cầu gì đề đảm bảo rằng việc bồi thường tương xứng với thiệt hạị do sử dụng đất và hạn chế tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất ở Việt Ham là những câu hỏi đáng chú ý và sẽ lần lượt được đề cập trong bài viết này.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn