Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay = Law on corruption in Vietnam from 1945 to present

Pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay = Law on corruption in Vietnam from 1945 to present

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Thảo

Nhà xuất bản: Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Năm xuất bản: 2022-05

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2202  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Corruption; position; authority; law; self-interest

 


Today, corruption has become a phenomenon occurring in many countries around the world. It is one of the risks that seously affects the development of each country. The fight against corruption is a pressing issue not only of any country but has become a global issue. The article provides an overview of corrupt practices and the development stages of Vietnam’s law on anti-corruption from 1945 to present, on that basis, the development and role of anti-corruption law in the current period is discussed.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn