Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và phân tích giải pháp tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Phân tích tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và phân tích giải pháp tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tác giả: Nguyễn, Thanh Trà

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 11 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141334  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tính cấp thiết; Đổi mới quản lý giáo dục; Giải pháp; Quyền tự chủ; Cơ sở giáo dục và đào tạo; Trách nhiệm xã hội

 


Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội đối với xã hội trong các cơ sở giáo dục là vấn đề rất quan trọng đặt ra trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay. Thực tiễn đặt ra, nếu quá đề cao quyền tự chủ mà không đặt ra yêu cầu về tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm đối với xã hội hay trách nhiệm giải trình đôí với Nhà nước, xã hội có nguy cơ dẫn đến tùy tiện, vô nguyên tắc trong quản lý, giảm sút chất lượng, chạy theo lợi ích trước mắt. Bên cạnh đó, nếu tăng cường sự chịu trách nhiệm mà hạn chế quyền tự chủ sẽ “trói buộc” các nhà trường, không tạo ra động lực và cơ chế cho sự vận hành tự nhiên, hạn chê sự linh hoạt, khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Do đó, Nhà nước cần ban hành hành lang pháp lý vừa tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đảm bảo quyền tự chủ, thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình đối với xã hội. Trong thời gian đến cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu, khoa học về lý luận và thực tiển vấn đề tự chủ trong cơ sở giáo dục để đưa ra những giải pháp hữu hiệu phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nước ta.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn