Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích nội dung phát triển nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé. Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục tâm lý nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.

Phân tích nội dung phát triển nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé. Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục tâm lý nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.

Tác giả: Hoàng, Thùy Dương

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 13 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145995  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giáo dục học; Trẻ mẫu giáo; Giáo dục tâm lý; Tâm lí học giáo dục mầm non

 


Tâm lý học trẻ hay tâm lý học phát triển là một chuyên ngành của tâm lý học, đi sâu nghiên cứu các động lực phát triển phát triển tâm lý theo tuổi con người, sự phát triển khả năng của các quá trình tâm lý, sản phẩm chất tâm lý nhân cách của con người đang được phát triển. Do đó, vai trò tâm lý học phát triển đóng góp cho những cơ sở lý luận cơ bản về các đặc điểm phát triển phát triển tâm lý từng giai đoạn trẻ tuổi trợ giúp đắc lực cho sự phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân thông qua giáo dục. Tâm lý học trẻ em tuân theo những nguyên tắc, những cơ sở lý luận của những luận thuyết tạo nên phương pháp luận của tâm lý học đại cương. Nhưng sự phát triển tâm lý của trẻ em còn chịu sự tác động của những quy luật riêng và có những đặc điểm đặc trưng tạo nên nhiệm vụ đặc biệt của tâm lý học trẻ em. Những nghiên cứu của tâm lý học trẻ em hướng vào những đặc điểm và quy luật riêng biệt đó của sự phát triển trẻ em. Tâm lý học ở lứa tuổi mầm non là một bộ phận của tâm lý học trẻ em. Nó nghiên cứu những quy luật, những đặc điểm lứa tuổi của các quá trình tâm lý, những khả năng lứa tuổi của việc lĩnh hội kinh nghiêm lịch sử - xã hội, những nhân tố chủ đạo của sự phát triển tâm lý v.v... của trẻ em lứa tuổi mầm non: từ lọt lòng đến sáu tuổi.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn