Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích những biến đổi của gia đình hiện nay và đề xuất một số biện pháp hỗ trợ - tham vấn

Phân tích những biến đổi của gia đình hiện nay và đề xuất một số biện pháp hỗ trợ - tham vấn

Tác giả: Trương, Thị Mai Hương

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 18 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141275  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tâm lý gia đình; Gia đình truyền thống; Gia đình hiện đại; Sự biến đổi gia đình

 


Gia đình là một tổ chức đời sống cộng đồng của con người, một thiết chế văn hóa – xã hội đặc thù được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng giáo dục giữa các thành viên. Gia đình là tế bào của xã hội, là đơn vị nhỏ nhất để tạo nên xã hội, muốn xã hội tốt thì cần phải xây dựng một gia đình tốt. Bên cạnh đó, gia đình còn là cầu nối giữa cá nhân và xã hội, gia đình là môi trường đầu tiên ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tính cách của mỗi cá nhân. Cũng chính từ gia đình, mỗi cá nhân sẽ học được cách ứng xử trong đời sống xã hội. Từ đó, ta có thể nhận thấy vai trò của gia đình đối với các thành viên nói riêng và đối với xã hội nói chung là vô cùng quan trọng. Gia đình là nơi truyền thụ các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại từ thế hệ này đến thế hệ khác, gia đình cũng là con đường chắc chắn nhất để nuôi dưỡng, giáo dục đạo đức, nhân cách các thành viên theo những chuẩn mực tốt đẹp của xã hội. Trước tác động của bối cảnh hiện nay, đất nước ta đang chịu ảnh hưởng văn hóa từ các nước bạn bè quốc tế dẫn đến các hệ giá trị đang có những thay đổi nhất định. Chính vì vậy, các giá trị gia đình Việt Nam cũng có những biến đổi rõ rệt cần được nhận biết và đánh giá để từ đó đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài tiểu luận dưới đây sẽ cho ta một cái nhìn khách quan và cụ thể về những biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số biện pháp hỗ trợ tham vấn trong thời điểm đất nước ta đang hội nhập và phát triển.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn