Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích một nội dung phát triển tâm lý (nhận thức, ngôn ngữ, đời sống tình cảm hoặc các kĩ năng xã hội) ở trẻ trong độ tuổi mà em quan tâm ( bé, nhỡ, lớn). Hãy đề xuất hai biên pháp giáo dục mặt tâm lí đó dưới góc độ ở trẻ và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi: bài tiểu luận tâm lý học giáo dục trẻ mầm non

Phân tích một nội dung phát triển tâm lý (nhận thức, ngôn ngữ, đời sống tình cảm hoặc các kĩ năng xã hội) ở trẻ trong độ tuổi mà em quan tâm ( bé, nhỡ, lớn). Hãy đề xuất hai biên pháp giáo dục mặt tâm lí đó dưới góc độ ở trẻ và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi: bài tiểu luận tâm lý học giáo dục trẻ mầm non

Tác giả: Nguyễn, Minh Anh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 13 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145993  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tâm lý học giáo dục; Trẻ mầm non

 


Chỉ ra được những quy luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trí tuệ và hành vi đạo đức trong quá trình giáo dục trẻ dưới ảnh hưởng của giáo dục. Tâm lí giáo dục trẻ mầm non nghiên cứu các đặc trưng lao động sư phạm của giáo viên, những phẩm chất và năng lực cần có và sự tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho bản thân. Tâm lí giáo dục trẻ mầm non cung cấp những kết quả nghiên cứu mới cho những nhà giáo dục làm cơ sở để tổ chức hợp lí quá trình giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn