Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích công thức sau đây của undp. Hãy sử dụng công thức này để xây dựng chiến lược phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Corruption = (Monopoly + Discretion) – (Accountability + Integrity + Transparency)

Phân tích công thức sau đây của undp. Hãy sử dụng công thức này để xây dựng chiến lược phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Corruption = (Monopoly + Discretion) – (Accountability + Integrity + Transparency)

Tác giả: Nguyễn, Thị Hương Trinh

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 13 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145781  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Pháp luật Việt Nam; Phòng chống tham nhũng

 


Tham nhũng là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liến với sự ra đời và tồn tại của Nhà nước. Nó hiện hữu ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, giàu nghèo, phát triển hay đang phát triển hoặc kém phát triển. Tham nhũng là hệ quả của quyền lực bị lạm dụng, bị tha hóa. Tham nhũng nảy sinh, tồn tại và hoành hành do sự biến chất của những người có chức quyền, hơn cả là những người được giao thực hiện những công vụ bình thường đã làm biến dạng quyền hạn và công vụ được giao phó. Tham nhũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là một nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ ta. Chính vì thế, PCTN là nhiệm vụ của mọi quốc gia, mọi cấp, mọi ngành, và mọi người dân. Để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về PCTN ở Việt Nam trong những năm tới, chúng ta cần tăng cường các hoạt động PCTN theo hướng: đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là TTHC theo hướng công khai, minh bạch, dễ tiếp cận để giảm thiểu cơ hội tham nhũng; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong thực hiện công tác PCTN; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và các tổ chức xã hội tham gia PCTN; chú trọng nội dung phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý công chức Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; ban hành và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực có nhiều cơ hội tham nhũng. Từ những định hướng trên, Việt Nam ta phải thực hiện đồng bộ cả những giải pháp phòng ngừa hữu hiệu nạn tham nhũng lẫn tích cực đấu tranh chống tham nhũng. Mọi giải pháp trên đây sẽ chỉ là hình thức nếu thiếu sự quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, chính quyền địa phương; sự gương mẫu và quyết liệt chỉ đạo của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác PCTN. Do vậy, muốn đạt được mục tiêu ngăn chặn, xóa bỏ nạn tham nhũng, chúng ta cần phải nghiêm túc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn