Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Võ Thành Trọng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65409  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Nghỉ việc; Quản trị nhân sự; Resignation; Personnel management

 


Nghiên cứu “Phân tích các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm ra các yếu tố đo lường ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đề tài nghiên cứu 7 yếu tố tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên, kết quả thu được 5 yếu tố có ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên gồm (1) Thách thức trong công việc; (2) Lương thưởng và công nhận; (3) Môi trường làm việc; (4) Hành vi và sự phù hợp; (5) Chính sách tổ chức. Nghiên cứu còn cho thấy, các yếu tố như lĩnh vực hoạt động, chức danh, giới tính, trình độ học vấn, độ tuổi, thời gian làm việc, loại hình doanh nghiệp không thể hiện sự ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng. Từ các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định nghỉ việc, tác giả đã đề xuất một số hàm ý quản trị để giảm thiểu nhân viên văn phòng nghỉ việc trong thời gian tới ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn