Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Phan Thị Đào Nguyên

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63756  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Rủi ro tín dụng; Hành vi trả nợ; Hồi quy logistic; Credit risk; Repayment behavior; Llogistic regression

 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Standard Chartered–Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Dữ liệu sơ cấp thu thập từ 221 khách hàng đi vay, được phân tích bằng hồi quy logistic. Nghiên cứu xem xét vai trò của đặc điểm khách hàng và đặc điểm khoản vay trong hành vi trả nợ. Các phát hiện khẳng định những khách hàng có thu nhập thấp, quy mô khoản vay nhỏ, thời gian đáo hạn nợ ngắn và cung cấp ít tài sản thế chấp hơn sẽ có nguy cơ vỡ nợ cao hơn. Ngược lại, những khách hàng được tính lãi suất và có tỷ lệ phụ thuộc thấp hơn ít xảy ra nợ quá hạn hơn. Kết quả thực nghiệm khẳng định chất lượng danh mục cho vay khách hàng cá nhân chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các đặc điểm cho vay. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tín dụng cho Ngân hàng Standard Chartered– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn