Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP: Luận văn thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn, Vũ Minh Ngọc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20613  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ; Quan hệ lao động

 


Tổng Công ty TDKTDK PVEP là đơn vị có bề dày truyền thống kinh doanh giữ vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm TDKTDK cốt lõi của đất nước. Góp phần vào các thành tựu của PVEP đó là sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể toàn bộ CBCNV cũng như NLĐ của công ty. PVEP tự hào sở hữu một tập thể NLĐ có trình độ chất lượng cao trong ngành TDKTDK. Với mục tiêu phát triển bền vững bắt nguồn từ nội lực chính là đội ngũ CBCNV làm việc tại công ty, PVEP đã và đang đẩy mạnh hơn nữa những hành động cụ thể và thiết thực nhằm nâng cao ĐLLV của NLĐ để thúc đẩy vào sự thành công chung của Tập đoàn. Đề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP” nhằm điều tra, đánh giá, đo lường cụ thể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với ĐLLV của NV tại PVEP. Bằng việc sử dụng đồng bộ hai phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua dữ liệu khảo sát từ bảng hỏi cho 450 CBCNV, nghiên cứu đưa ra kết quả rằng, trong tổng 6 yếu tố tác giả cho rằng ảnh hưởng đến ĐLLV của NV tại PVEP thì có 4 yếu tố được chấp nhận là: Đặc điểm công việc; Cơ hội thăng tiến; Phần thưởng; Tiền lương. Từ những kết quả thu thập được, một vài hàm ý quản trị đã được tác giả đề xuất nhằm nâng cao ĐLLV của NV đang công tác và làm việc tại PVEP trong thời gian tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiên cứu cũng còn tồn tại một số hạn chế như giới hạn về không gian, thời gian, mô hình, kích thước mẫu… đây chính là tiền đề cho mở rộng và tiếp tục phát triển của các công trình nghiên cứu sau.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn