Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công chức tại UBND các phường thuộc quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công chức tại UBND các phường thuộc quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Tác giả: Lâm Nguyễn Anh Quân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64330  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Động lực của nhân viên; Employee motivation

 


Động lực làm việc của các cá nhân trong tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho cá nhân và tổ chức. Mục đích quan trọng nhất của tạo động lực là sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác hiệu quả nguồn lực con người nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước nói chung và đối với UBND các phường thuộc quận Ninh Kiều nói riêng. Trên cơ sở tiếp cận những hệ thống lý thuyết nghiên cứu về động lực làm việc và động lực làm việc cho đối tượng CBCC, mô hình lý thuyết ban đầu đưa ra 5 nhân tố với 30 biến quan sát, cụ thể bao gồm: Chính sách đào tạo và thăng tiến, Ghi nhận sự đóng góp cá nhân, Phong cách lãnh đạo, Khen thưởng và phúc lợi và Mối quan hệ với đồng nghiệp. Đề tài đã đạt được một số kết quả sau: (1). Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động, đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức UBND các phường thuộc quận Ninh Kiều. (2). Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, tác giả tiến hành điều tra và xử lý số liệu bằng SPSS 26.0 nhằm đánh giá mức độ tác động của 05 nhân tố độc lập: Chính sách đào tạo và thăng tiến(ĐTTT), Ghi nhận sự đóng góp cá nhân(ĐGCN), Phong cách lãnh đạo(PCLĐ), Khen thưởng và phúc lợi (KTPL) và Mối quan hệ với đồng nghiệp(QHDN). Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 5 nhân tố trên đều tác động đến Động lực làm việc của CBCC; trong đó nhân tố Khen thưởng và phúc lợi là nhân tố quan trọng nhất (β=0,280), tiếp đến là nhân tố Chính sách đào tạo và thăng tiến (β= 0,235). Phát hiện trên của nghiên cứu là cơ sở đề xuất các hàm ý giải pháp nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên và tạo động lực cho nhân viên.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn