Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2017- 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2017- 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tác giả: Vũ Nguyễn Song Toàn

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64407  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Ngân sách nhà nước; State budget

 


Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2020 được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước và trên thế giới có nhiều biến động. Từ khi áp dụng Luật Ngân sách Nhà nước đến nay, tỉnh đã chủ động hơn trong nguồn lực tài chính của mình, đáp ứng tương đối các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những tiêu cực cần được khắc phục. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao và hoàn thiện công tác phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Những vấn đề lý luận của nghiên cứu về chính sách quản lý ngân sách Nhà nước được lược khảo như phân cấp về hành chính, trình độ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, cùng với phân cấp quản lý kinh tế xã hội của Nhà nước, các tiêu chí đánh giá chính sách quản lý ngân sách Nhà nước hiệu quả, kinh nghiệm của một số chuyên gia và địa phương ở Việt Nam cũng được dùng tham khảo trong nghiên cứu. Với cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu công tác phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn 2017 - 2020, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp so sánh, thu thập số liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp để khảo sát thực trạng và đánh giá kết quả mà công tác phân cấp quản lý ngân sách mang đến. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy, trong giai đoạn 2017 – 2020 kinh tế trên địa bàn đã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt tốc độ phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Song song đó chính sách cũng tồn tại mặt hạn chế cần được cải thiện, tác giả cũng đã phân tích được những nguyên nhân của những hạn chế này. Từ đó, tác giả đưa ra những nội dung cần sửa đổi, kiến nghị nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước nói chung và tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng trong giai đoạn 2022 - 2025.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn