Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Performance of tax simplification around the world: A panel frontier analysis

Performance of tax simplification around the world: A panel frontier analysis

Tác giả: Trang Thi Thuy Nguyen

Nhà xuất bản: Elsevier Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63799  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Tax complexity; Tax simplification; Panel data DEADEA-WEO; Tax competitiveness; OECD

 


A complex tax system may affect the ease of doing business in a specific country through rising fixed cost and the opportunity cost of taxpayers' time, thus constituting a barrier to foreign direct investment and entrepreneurship. This study observes the tax competitiveness in its tax complexity dimension, by covering 88 countries over timespan 2005–2016 and proposing the panel data nonparametric frontier method [1,2] for the model without explicit output (hereafter, panel data DEA-WEO). A thorough view on tax simplification performance was conducted by measuring the efficiency (both contemporaneous and long-run analysis), which allows producing a ranking, and examining the productivity change of these tax systems. Findings show the uptrend of tax systems' relative efficiency through years, from 31.2% (2005) to 52.6% (2016), along with an increasing convergence of the tax simplification trend. Switzerland was found to be the most efficient country, considering long-run performance; however, Norway appeared to have the most feasible practice and model in the segment. It was also found that the average productivity progress of tax simplification for both periods, 2006–2011 and 2011–2016, was 27.7% and 19.6%, respectively. The robustness analysis finds the positive impact of some macro environment-related factors on tax simplification performance, consolidating and validating the tax competitiveness insight of these tax systems.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn