Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Performance evaluation of uav-based noma networks with hardware impairment

Performance evaluation of uav-based noma networks with hardware impairment

Tác giả: Chung Ho Duc

Nhà xuất bản: MDPI

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63870  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Unmanned aerial vehicle (UAV); NOMA; Hardware impairments; Huccessive interference cancellation; Outage probability; Ergodic rate

 


In this paper, we evaluate the outage performance of a non-orthogonal multiple access (NOMA)-enabled unmanned aerial vehicle (UAV) where two users on the ground are simultaneously served by a UAV for a spectral efficiency purpose. In practice, hardware impairments at the transceiver cause distortion noise, which results in the performance loss of wireless systems. As a consequence, hardware impairment is an unavoidable factor in the system design process. Hence, we take into account the effects of hardware impairment (HI) on the performance of the proposed system. In this setting, to evaluate the system performance, the closed-form expressions of the outage probability of two NOMA users and the ergodic capacity are derived as well as their asymptotic expressions for a high signal-to-noise ratio (SNR). Finally, based on Monte-Carlo simulations, we verify the analytical expressions and investigate the effects on the main system parameters, i.e., the transmit SNR and level of HI, on the system performance metrics. The results show that the performance for the near NOMA user is better than of that for the far NOMA user in the case of perfect hardware; however, in the case of hardware impairment, an inversion happens at a high transmit power of the UAV in terms of the ergodic capacity.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn